Návštevy gotických kostolov nahlasujte telefonicky minimálne týždeň vopred.

Rimavské Brezovo - ThDr. Janka Miháliková, + 421 950 46 90 52

Rimavská Baňa - Vladimír Macove, + 421 911 196 013

Kyjatice - Slavomír Kujan, +421 905 985 236

Kraskovo - Pavel Ilčík, +421 910 968 068

Kostoly sú sprístupnené od mája do konca októbra v roku.