Barokový organ v Babinci

Barokový organ v Babinci

V roku 2022 reštaurátor Ján Valovič zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie historického hudobného nástroja organa v Evanjelickom kostole v Babinci. Práce boli vykonané vďaka finančnej dotácií Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom a spolufinancovaniu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kraskovo. Ďakujeme.